Om du har en sving som går inifrån och ut så har du antagligen lite problem med att slå en kontrollerad fade.
Stämmer det?
Dan Whittaker har lösningen – utan att det kräver en svingändring.